GANTT GRAFIKS

 • Attālināta pieeja ofisam un būvlaukumam
 • Ērta un parocīga ievades sistēma
 • Darbu sadale darbuzņēmēju organizācijām
 • Projektu imports un eksports MS Project programmatūrā
 • Darbuzņēmēju organizāciju pieprasījumi RFI* inženieriem
 • CRQ* izveide balstoties uz termiņiem un apakšuzdevumu nobīdēm

PROGNOZE

 • Vienota datu apmaiņas sistēma
 • Darba norāžu īstenošana
 • Uzdevumu un pārlāpumu monitorings
 • Darba grafika īstenošanas pārskats
 • Projekta īstenošanas prognoze balstoties uz iepriekš ievadītajiem datiem
 • Vidējais darbu īstenošanas laiks

UZDEVUMI/ PĀRKĀPUMI

 • Uzdevumu un pārkāpumu fiksēšana un kontrole
 • Būvlaukuma fotofiksācija
 • CRQ* / RFI* / kontrole
 • Projekta darba saraksta izveide
 • Darbuzņēmēja veiktā darba pieņemšana
 • Ātrs un parocīgs pārkāpumu un papildus dokumentu meklēšanas rīks
 • Paveikto darbu progresa vēsture

ATSKAITES

 • Parocīgs atskaišu ģenerētājsr
 • Iespēja izveidot atskaites pēc individuālām vajadzībām
 • Vairāk nekā 45 datu veidu atskaišu ģenerēšanai
 • Pieeja informācijai un atskaitēm atkarībā no profila pieejas sistēmai
 • Regulāru atskaišu ģenerēšana
 • Atskaišu veidošana darbuzņēmēju organizācijām
 • Darbinieku atskaišu ģenerēšana

DOKUMENTI

 • Projekta dokumentācijas uzglabāšana
 • Vairāku versiju dokumentācija
 • Parocīga dokumentu pieejas sistēma
 • Defektācijas aktu izveide
 • Savienojumu mezglu un aparātūras dokumentācija
 • Pievienot komentāru dokumentiem
 • Iespēja saglabāt dokumentus un izveidot pieeju visiem darbiniekiem